Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 32-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЛЮДИНА І ПРАВО В МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ» (7-8 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ, КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ НУ «ОЮА»)

 1. Аникина И. В.
  НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СБОРОМ УРОЖАЯ, В ПАМЯТНИКАХ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVI – XVII ВЕКОВ
 2. Архипенко Л. М.
  МОВНА ЕКСПРЕСІЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ)
 3. Бибик С. П.
  ТЕРМІН «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ»: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ І ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 4. Брайченко С. Л.
  ЕКЗОТИЧНІ ЖІНОЧІ ОСОБОВІ ІМЕНА В КОЛІ СУЧАСНИХ АНТРОПОНІМІЧНИХ УПОДОБАНЬ МЕШКАНЦІВ ОДЕЩИНИ
 5. Василенко (Колесова) О. П., Сікорська В. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
 6. Гандзюк О. М.
  СЕМАНТИКА ВІДНОСНИХ АТРИБУТИВНИХ СИНТАКСЕМ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА «ИРІЙ»
 7. Данилюк Н. О.,
  ПЕРИФРАСТИЧНІ НАЙМЕНУВАННЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ У МОВІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 8. Завальська Л. В.
  МАНІПУЛЯТИВНІ ТАКТИКИ В ІНТЕРАКТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ ПОЛІТИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТОК-ШОУ)
 9. Занько О. В.
  ТИПОВІ ПОМИЛКИ НОРМАТИВНОСТІ МОВЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 10. Зирка В. В.
  РЕКЛАМА – ВСПЫШКА ЭМОЦИЙ
 11. Ільєнкова В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ЩАСТЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)
 12. Калита О. М.
  ІНТЕНСИФІКАТОРИ КОНЦЕПТІВ «ЗРАДА» І «ПЕРЕМОГА» В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ СЕГМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK
 13. Кісельова А. А.
  РОЗПОВСЮДЖЕНІ МОВНІ ПОМИЛКИ В ТЕКСТАХ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 14. Клярська Г. Ю., Тарасенко О. Д.
  ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНОМОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ)
 15. Кондратенко Н. В.
  ПОЛІТИЧНЕ ІНТЕРВ’Ю ЯК ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКА
 16. Кочан І. М.
  ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВІСТИКИ
 17. Леонтьєва О. О.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕДИКАТІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ВКЛЮЧЕННЯ ДО КЛАСУ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ З КЛАСУ ОБ’ЄКТІВ
 18. Лефтерова О. М.
  АНТИЧНА ІСТОРИЧНА МОНОГРАФІЯ: ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД
 19. Лисенко О. М.
  СУМІЖНІСТЬ ПОНЯТЬ У ДИСКУРСОЛОГІЇ
 20. Макарець Ю. С.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕВІАТИВНІСТЬ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»)
 21. Мамич М. В.
  ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ЖУРНАЛЬНІЙ ПЕРІОДИЦІ ДЛЯ ЖІНОК (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАННЯ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА»/«ЖІНКА»)
 22. Марчишина А. А.
  ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КВІР-ТЕОРІЇ: ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ
 23. Марчук Л. М.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ КОЛЬОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ)
 24. Мацько Л. І.
  ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЛЕКСИКИ З ПОГЛЯДУ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
 25. Молоткіна Ю. О.
  НОВІТНІ ІНШОМОВНІ ЛЕКСЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ В МОВІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
 26. М’ягкота І. В.
  ПАРОНІМІЯ В ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
 27. Навальна М. І.
  CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТВОРЕННЯ ЛЕКСЕМ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ (НА ПРИКЛАДІ ЧУЖОМОВНИХ СЛОВОТВІРНИХ МОДЕЛЕЙ)
 28. Назаренко О. М.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 29. Овсієнко А. С.
  МЕТАФОРА В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ: ТЛУМАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
 30. Олексенко В. П.
  ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ
 31. Поворознюк С. І.
  МЕТАФОРИЧНА АКСІОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ ІМЕННИКІВ У МОВІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
 32. Поповський А. М.
  УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА, ПОВ’ЯЗАНІ З ЮРИСПРУДЕНЦІЄЮ
 33. Сильвановская И. П.
  РАБОТА НАД ТЕКСТАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗАХ
 34. Станіслав О. В.
  ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
 35. Таран О. С.
  ФУНКЦІЇ СЛЕНГІЗМІВ У МЕРЕЖЕВІЙ КОМУНІКАЦІЇ
 36. Шепель Ю. О.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ ТА СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ ПОЕЗІЙ Е. А. ПО
 37. Шляхова Н. М.
  МОВА В АНТРОПОЛОГО-ГЕРМЕНЕВТИЧНОМУ ВИМІРІ
 38. Шульжук Н. В.
  ПАРЦЕЛЯЦІЯ У СТРУКТУРІ ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
 39. Ямчук П. М.
  ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЦІННІСНО-СМИСЛОВОМУ КОНТЕКСТІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ
 40. Ярова Л. В.
  СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕРОРИЗМ»
 41. Яценко Н. О.
  ТЕРМІНИ «АКТ» ТА «АКЦІЯ» В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ