Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: «Філологія»

Рік заснування

2010

Проблематика:

висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів у сфері мовознавства та літературознавства

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа:

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1551 від 09.05.2024 року

Фахова реєстрація

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. (додаток 3)

Галузь науки:

філологічні науки

Періодичність:

шість разів на рік

Мова видання:

українська, англійська, французька, німецька, іспанська

ISSN (Print)

2409-1154

Naukovij vìsnik Mìžnarodnogo gumanìtarnono unìversitetu. Serìâ Fìlologìâ

ISSN (Online)

2663-5658

Засновник:

Міжнародний гуманітарний університет

Додаткові відомості:

Назва журналу англійською:
"International Humanitarian University Herald. Philology”

Адреса редакції:

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Філологія»

Міжнародний гуманітарний університет
вул. Фонтанська дорога, 33, к. 502,
м. Одеса, Україна, 65009
E-mail: editor@vestnik-philology.mgu.od.ua
Веб-сайт: www.vestnik-philology.mgu.od.ua