Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 65

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Баргель О. Р.
  ПРАГМАТИКА АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЕЙКСИСУ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД
 2. Башук Н. П.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ТА ПАРЕМІЙНИХ ОДИНИЦЬ З ФІТОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ
 3. Боженець С. В.
  СУЧАСНА УГОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: РЕЦЕПЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ
 4. Бузько С. А.
  ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ СУЧАСНОГО ВОЄННОГО ПЕРІОДУ
 5. Бурковська З. Є., Бінкевич О. М.
  КОМУНІКАТИВНО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ
 6. Венгринюк М. І., Василик Р. В.
  СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ «ПОРЯДОК – БЕЗЛАД» У ВИДАННІ МАРІ КОНДО «ВИКИНЬ МОТЛОХ ІЗ ЖИТТЯ!»
 7. Вільчинська Т. П., Бачинська Г. В., Вербовецька О. С.
  МОВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ БАРОКОВІЙ ТРАДИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ І. ВЕЛИЧКОВСЬКОГО)
 8. Житар І. В., Матвійчук Т. П.
  НЕОЛОГІЗАЦІЯ МОВИ У ЧАСИ ВІЙНИ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОТВОРІВ
 9. Заєць В. Г.
  ДИНАМІКА ЗАПОЗИЧЕНИХ МОРФЕМ У СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 10. Іваненко Н. В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ В РЕАЛІЯХ ВІЙНИ (УКРАЇНСЬКИЙ ТА БРИТАНСЬКИЙ ДОСВІД)
 11. Киречук В. В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕМАТИЧНИХ КЛАСІВ ЕВФЕМІЗМІВ В РОМАНІ ІЗАБЕЛЬ АЛЬЄНДЕ ‘LARGO PÉTALO DE MAR’
 12. Kovalyshyn Kh. V., Albota S. M.
  LINGUISTIC ANALYSIS OF SOCIETY’S PERCEPTION OF LIFE DURING THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
 13. Колоїз Ж. В.
  КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УРБАНІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ В РОМАНІ «ДОЦЯ» ТАМАРИ ГОРІХА ЗЕРНЯ
 14. Комарова О. С.
  КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ В ІНАВГУРАЦІЙНІЙ ПРОМОВІ ЧЕСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПАВЛА
 15. Комісаров К. Ю., Москальов Д. П.
  ЕКСПРЕСИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ
 16. Крапива Ю. В.
  КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2024 РОКУ В США
 17. Межов О. Г., Костусяк Н. М., Здіховська Т. В.
  ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТНО-АДРЕСАТНИХ ВІДНОШЕНЬ У СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 18. Москаленко Н. О., Слюсар Н. О., Черкащенко О. М.
  МОДИФІКАЦІЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ВІДТОПОНІМНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СТРУКТУРІ НОМІНАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ
 19. Олексенко В. П., Розгон В. В.
  МОРФОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВОПОРТРЕТУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОСТАТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО «ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ»)
 20. Павлова Л. В.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР В УКРАЇНОМОВНОМУ ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
 21. Редьква А. М.
  ОБ’ЄКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНОСЕМАНТИЗМУ: МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СЛОВА
 22. Рій М. М.
  ЖАНР «ЗАКОН»: ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ (НА МАТЕРІАЛІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ ФРН)
 23. Soldatova L. P.
  THE FUNCTIONAL ESSENCE OF THE CONCEPT “LANGUAGE” IN THE RESEARCH OF GERMAN SCIENTISTS
 24. Стасюк Т. В.
  МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА СФЕРА У ВЕРБАЛЬНИХ, КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ТА АКСІОЛОГІЧНИХ АСПЕКТАХ
 25. Строченко Л. В., Томчаковська Ю. О.
  ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ МЕДІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 26. Тарасенко К. В.
  СУЧАСНА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПІСЕННА ВЗАЄМОДІЯ: ПАРАДИГМА РЕЦЕПЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВІТНІХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДОЛОГІЙ
 27. Терещенко Л. В., Станіславова Л. Л.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ КАТЕГОРІЇ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
 28. Токарєва Т. С.
  СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 29. Філатова О. О.
  КОДУВАННЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА МОВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
 30. Харабара М. С.
  ПІСЛЯМАТЧЕВИЙ ОГЛЯД ФУТБОЛЬНОГО ДИСКУРСУ: КОМУНІКАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ І МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ
 31. Холмогорцева І. С., Мацкевич В. В.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ БУЛІНГУ В АНГЛОМОВНОМУ ШКІЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
 32. Черниш О. А., Ястребова А. О., Комісарук Л. І.
  ПОБУДОВА ЖАНРУ «КОМІКС»
 33. Шпак Л. Р., Жорняк Н. Є., Оніщук І. В.
  ПРОБЛЕМИ КОГНІТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ МЕТАФОРИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 34. Юр’єва Ж. А.
  ПАНОРАМНИЙ ОГЛЯД ОБРАЗІВ У ЛІРИЦІ ДМИТРА КРЕМЕНЯ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Анхим О. І.
  ФОРМУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ ДМІТРІЯ КАПІТЕЛЬМАНА «МІЙ НЕЗРИМИЙ БАТЬКО»
 2. Дмитренко В. І., Перова С. В.
  ХУДОЖНІ ЕКСПЛІКАЦІЇ СПОРТИВНОЇ ТЕМИ У ТВОРЧОСТІ ХАРУКІ МУРАКАМІ
 3. Ilnytska M. B.
  THE SPECIFICS OF FICTION BY OKSANA DRAHOMANOVA AND SANMAO
 4. Кириленко Н. І., Авласцова А. С.
  ХУДОЖНЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ПОДІЙ ТА ЇХ ГЕРОЇВ У ПРОЗІ ЛЮКО ДАШВАР
 5. Косарєва Г. С.
  ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ А. БАЙЄТТ «POSSESSION» ТА В ОДНОЙМЕННІЙ ЕКРАНІЗАЦІЇ НІЛА ЛАБУТА
 6. Кузьменко В. І.
  АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ПРОЗИ ЛЕОНІДА ПЕТРОВСЬКОГО
 7. Москаленко Н. О., Бердник Л. В., Черкащенко О. М.
  КОМПОЗИЦІЯ ЯК АСПЕКТ ПЕРСУАЗИВНОСТІ В ПОВІСТІ РОАЛЬДА ДАЛА «ВДВ»
 8. Покровська І. Л., Козлов Ю. І.
  МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ: МОТИВ КРИМУ У РОМАНІ «З АЛУШТИ ВІЮТЬ ВІТРИ» ТА ЙОГО ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
 9. Починок Л. І., Компанієць В. О.
  ПОВІСТЬ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ «БЕЗ КОРІННЯ» ЯК ВИЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
 10. Приймак А. М., Іскоростенська А. В.
  «YOUNG ADULT» ЯК ЖАНР НОВІТНЬОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
 11. Приходько В. С., Божко Ю. О.
  АФГАНСЬКІ ЖІНКИ В РОМАНІ ХАЛЕДА ХОССЕЙНІ «ТИСЯЧА СЯЮЧИХ СОНЦЬ»
 12. Урись Т. Ю.
  ФУНКЦІЮВАННЯ АРХЕТИПІВ У РОМАНІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ГОРЯНИН. ВОДИ ГОСПОДНІХ РУСЕЛ»
 13. Фенюк Л. Б., Луцик Н. М., Воронько Г. М.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АРХЕТИПУ САМОСТІ У ПОВІСТІ-КАЗЦІ «ГОБІТ, АБО ТУДИ І ЗВІДТИ» ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Ahieieva-Karkashadze V. O.
  THE ETYMOLOGY OF THE ENGLISH NAMES AND THE PECULIARITIES OF THEIR TRANSLATION FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN
 2. Байло Ю. В., Алиєва А. Д.
  СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ
 3. Бучкарик Д. В., Дорофеєва М. С.
  ВАРІЯНТНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ЕРГОНІМІВ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗМІ
 4. Volchenko O. M.
  TRANSLATION TRANSFORMATION CLASSIFICATION FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHING FUTURE TRANSLATORS
 5. Голі-Оглу Т. В.
  РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ: ІСТОРИКО-ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ НАРИС
 6. Єлісєєва С. В.
  ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ ПІД ЧАС ДОПИТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 7. Кульчицький В. І., Стрільчук А. І.
  ПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ «ХИБНИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА» (НА МАТЕРІАЛІ ШВЕДСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
 8. Макаренков О. Л.
  ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕЙЗАЖНИХ ЗАМАЛЬОВОК В УКРАЇНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОЕЗІЙ Г. ГЕЙНЕ
 9. Мосієвич Л. В., Бистра М. О.
  МЕТАЛУРГІЙНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 10. Mosiienko O. V.
  A RHETORICAL ASPECT OF TRANSLATING ENGLISH NEWS HEADLINES INTO UKRAINIAN
 11. Пономарьова Л. В., Гладир Я. С.
  АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ)
 12. Рябова К. О.
  ДО ПИТАННЯ ПРО МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПОСЛУГ ТА ПОСТРЕДАГУВАННЯ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
 13. Сливка Л. З.
  ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ
 14. Chepurna Z. V.
  RHETORISCHE FRAGEN UND METAPHORISCHE BILDER ALS EINFLUSSMITTEL IN MOTIVATIONSREDEN

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Галів У. Б.
  ТІ, ХТО ТВОРИЛИ «ДУХОВНУ АУРУ НАЦІЇ» (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: МОКРИК РАДОМИР. БУНТ ПРОТИ ІМПЕРІЇ: УКРАЇНСЬКІ ШІСТДЕСЯТНИКИ. КИЇВ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023. 416 С.)