Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Ступак І. В. 
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОХІДНИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «КАУЗУВАТИ БУТИ В МІСЦІ»
 2. Зварич В. Ю., Федоренко Л. В. 
  ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ КОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 
 3. Морошану (Демьянова) Л. И. 
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ (СОКОЛИНЦЫ) СУЧАВСКОГО ОКРУГА (РУМЫНИЯ) (II)
 4. Рыжих В. И. 
  ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ АРАБСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 5. Ставертій Г. О. 
  КОНЦЕПТ 'GUT' В НІМЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 6. Таранець В. Г., Слободцова І. В. 
  ТЕКСТИ «ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ»: ЧАС НАПИСАННЯ (ФОНОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ) 
 7. Швачко С. А.
  АЛЛОМОРФИЗМЕДИНИЦ ЯЗЫКА И РЕЧИ: КОНТРАСТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
 8. Шкворченко Н. М. 
  ТЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ КОМУНІКАНТАМИ РІВНОГО СЛУЖБОВОГО РАНГУ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Масловська Т. О.  
  ФОЛЬКЛОР ТА СИМВОЛИ У ПОЕЗІЯХ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
 2. Морошану (Демьянова) Л. И. 
  СЕРИЯ «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ХІХ ВЕКА И ИХ ТВОРЧЕСТВО В ОДЕССЕ». Статья 3. ТВОРЧЕСТВО ЭНРИКОМУСТОНА (ЧАСТЬ I)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Коренькова А. А. 
  ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСУ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ
 2. Stepanova O. K. 
  LINGUISTIC AND SEMANTIC ASPECTS OF TRANSLATING ENGLISH LEGAL TERMINOLOGY

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР

 1. Talanova L. 
  SPEECH CULTURE AS A FEATURE OF A LANGUAGE
 2. Таланова Л. Г., Желясков В. Я. 
  АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 3. Ярмолович И. О., Малецкая И. В., Бурлака А. Н. 
  ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
 4. Ярмолович О. И., Шумакова Д. В. 
  ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА МГУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АВТОРИ 6 ВИПУСКУ