Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 46-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Авксентьєва Г. А., Малицька О. В.
  СПЕЦИФІКА ПОРТРЕТУВАННЯ У ЗБІРЦІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «У ЧЕРЕВІ АПОКАЛІПТИЧНОГО ЗВІРА»
 2. Адамович А. Є., Зімонова О. В., Шлєіна Л. І.
  ОБРАЗ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ЯК ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПТ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ
 3. Александрова Г. О.
  ТРАДИЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО НУАРУ В РОМАНІ ДАНІЕЛЯ ПЕННАКА «УСЕ ДЛЯ ЛЮДОЖЕРІВ»
 4. Артеменко Л. В.
  ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС ТЕМИ МИТЦЯ І МИСТЕЦТВА У ТВОРАХ АНТИЧНОЇ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ
 5. Бабай Л. В.
  МІКРОТОПОНІМІЯ СВІТУ СЕМИ КОРОЛІВСТВ У РОМАНІ ДЖ. Р. Р. МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ»
 6. Березнікова Н. І.
  МАРКЕРИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО САМОРОЗВИТКУ В КОЛЕКТИВНІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОЇ КОРІННОЇ МОЛОДІ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (НА ПРИКЛАДІ ОПОВІДАННЯ ШЕРМАНА АЛЕКСІ «SEARCH ENGINE»)
 7. Бондарева О. Є.
  АНТИВОЄННА П’ЄСА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА АПЕЛЮВАННЯ ДО ПРАКТИК DELL’ARTE, КОМЕДІЇ СИТУАЦІЙ, КІНО, ДИДАКТИЧНОГО ТЕАТРУ, ТЕАТРУ ЖОРСТОКОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ «СВЯТА ЗАЛІЗА» РОБЕРТО АРЛЬТА)
 8. Бровко О. О.
  МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРАЦЯХ МАГДАЛИНИ ЛАСЛО-КУЦЮК
 9. Величковська Ю. Ф.
  РІВНІ РЕАКЦІЇ НА ПРОБЛЕМУ РОЗВИТКУ АНТИКОЛОНІАЛЬНИХ ІДЕЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТЬ
 10. Вірич О. В.
  ПРОБЛЕМА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. МАТІОС «НАЦІЯ»)
 11. Гурдуз А. І.
  КОМБІНАТОРНІСТЬ МІФОПОЕТИКИ РОМАНУ СЮЗАННИ КЛАРК «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ І МІСТЕР НОРРЕЛЛ»
 12. Динниченко Т. А.
  МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ В РОМАНІ А. ФРАНСА «БОГИ ЖАДАЮТЬ»
 13. Дмитренко В. І.
  ХУДОЖНЯ ЕКСПЛІКАЦІЯ КРЕАТИВНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ КАЗКАХ
 14. Zhovtani R. Ya.
  THE CULTUROLOGICAL ASPECTS OF FLASH FICTION BY ERNST WIECHERT
 15. Ковпік С. І.
  ФУНКЦІЇ ПОДІЇ-ФАТУМУ В НОВЕЛІ П. ЗЮСКІНДА «ГОЛУБ»
 16. Крижна А. В.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТОВОГО ОБРАЗУ ДОН ЖУАНА В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАМІННИЙ ГОСПОДАР»
 17. Kruk A. A.
  THEMATIC CONGENIALITY OF T. HARDY AND I. NECHUI-LEVYTSKYI’S PROSE: LANDSCAPE AND DOMESTIC MOTIVES
 18. Кулінська Я. І.
  СУЧАСНІ ВОЄННІ ЩОДЕННИКИ: ФОРМА САМОВИРАЖЕННЯ ЧИ ТЕКСТ ПАМ’ЯТІ?
 19. Ленок М. І.
  СПЕЦИФІКА ХРОНОТОПУ В ХУДОЖНЬОМУ РЕПОРТАЖІ Д. КАЗАНСЬКОГО «САНІТАРНА ЗОНА»
 20. Мелещенко В. О., Черній Л. В.
  ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОЇ АФРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: СТРАТЕГІІ, НАРАТИВУ І ПИСЬМА
 21. Мельникова К. С., Гастинщикова Л. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ХРОНОТОПУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖОНА ФАУЛЗА «ЖІНКА ФРАНЦУЗЬКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» ТА «ВОЛХВ»
 22. Муратова О. В.
  БІОГРАФІЯ ЯК ФОРМА ПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ МИТЦЯ: СУТНІСТЬ, АСПЕКТИ, ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 23. Підопригора С. В.
  ІНТЕРАКТИВНІ КНИГИ-ІГРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
 24. Рудницька А. Р., Арнаут Ф. І.
  МЕТАМИСТЕЦТВО У РОМАНІ ОРХАНА ПАМУКА «РУДОВОЛОСА ЖІНКА»
 25. Тендітна Н. М.
  ЕМОЦІЙНА ПАЛІТРА ЗЛОЧИНУ МАНІЯКА В РОМАНІ О. УЛЬЯНЕНКА «ДОФІН САТАНИ»
 26. Тітова О. Б.
  НАРАТИВНІ РЕСУРСИ ПЕРІОДІВ-РОЗПОВІДЕЙ НА РІВНІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 27. Шаров С. В., Скориця Д. В.
  СПЕЦИФІКА ХРОНОТОПУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІРКИ МЕНЗАТЮК: ПОЕТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
 28. Шукай О. Ю.
  НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У РОМАНІ О. ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Білик О. О., Подоляк З. Р.
  ОБРАЗНІ ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ»)
 2. Bondar L. V., Chkolyar L. V., Choumtchenko Т. I.
  LES PARTICULARITÉS LEXICO-SÉMANTIQUES DES TEXTES DIPLOMATIQUES FRANҪAIS ET LES MOYENS DE LEUR TRADUCTION EN UKRAINIEN
 3. Гаврилова І. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТКОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ
 4. Голубенко Н. І.
  ПАРАМЕТРИ АДЕКВАТНОГО ТА ЕКВІВАЛЕНТНОГО ПЕРЕКЛАДУ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ ЯК ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ В ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
 5. Ібрагімова С. В.
  СКЛАДНИКИ ПИСЬМОВОЇ ФОРМИ НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ФРАНКОМОВНИХ ТЕКСТАХ ПАТЕНТІВ НА ВИНАХІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 6. Kovalchuk O. Ya., Popadynets O. O.
  BYRON’S POETRY IN LESIA UKRAINKA’S INTERPRETATION
 7. Кожедуб Л. Г., Лалаян Н. С.
  ПЕРЕКЛАД ТВОРІВ Б. ШЛІНКА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “DER VORLESER”)
 8. Нечипоренко Б. О.
  ЛЕКСИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 9. Радченко Т. А.
  АДЕКВАТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ НОВОЇ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 10. Романюха М. В.
  НОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
 11. Стоянова І. Д., Соколовська Л. А.
  КОНЦЕПТ STATE У РОМАНІ ДЖ. ОРВЕЛЛА «1984»: СПЕЦИФІКА МОВНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ
 12. Чепурна З. В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКA-ОЙКОНІМА Й ПРИКМЕТНИКА-ОЙКОНІМА В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРАХ
 13. Chugu S. D.
  TRANSLATING UNTRANSLATABLE IN LITERARY NARRATIVES: BROADENING THE INTERPRETATION SCOPE

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Комаров С. А.
  «ЖИВИ. ТВОРИ. ВМИРАЙ» (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. О. КРИЖАНОВСЬКОЇ «ЛАНКА»-МАРС ТА «СЕРАПІОНОВІ БРАТИ»: ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ»)
 2. Пена Л. І.
  УКРАЇНСЬКИЙ ФЕМІНІКОН: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ М. П. БРУС «ФЕМІНІТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ГЕНЕЗА, ЕВОЛЮЦІЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ