Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 47-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Довганич М. В.
  ЗАРУБІЖНА РЕЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ К. ІШІҐУРО В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
 2. Ігнатоля А. А., Рязанова В. О., Резнікова К. В.
  РЕАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ЗА СКЛАДНИХ УМОВ (УМОВ КАРАНТИНУ); ТЕХНОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО WEB-КВЕСТУ НА УРОКАХ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФАХОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 3. Клейменова Т. В.
  ФЕНОМЕН ПИСЬМЕННИКІВ-ПЕДАГОГІВ І «ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ» ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТ.
 4. Копєйцева Л. П., Єгорова Ю. М.
  ПОЕТИКА РОМАНУ ГАЛИНИ ТАРАСЮК «ХРАМ НА БОЛОТІ»
 5. Крупка Л. О.
  ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ XX СТ. (ЗА РОМАНОМ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ»)
 6. Лаврусенко М. І.
  ПОСТКОЛОНІАЛЬНА РИТОРИКА ОПОВІДАННЯ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА «ФУТБОЛ ПО-ТУРОВЕЦЬКИ»
 7. Лопушан Т. В.
  РУСТИКАЛЬНА ВІЗІЯ КОЛГОСПНОГО БУТТЯ В РОМАНІСТИЦІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА
 8. Лук’янченко М. П.
  СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ ТА ОБРАЗ «ІНШОГО» ЯК ПРОВІДНІ ТЕМАТИЧНІ ЛІНІЇ У ТВОРАХ ПРО ПОДОРОЖІ ДЕНІ ДІДРО, ЖЕРАРА ДЕ НЕРВАЛЯ ТА ЖОРЖ САНД
 9. Микитюк С. С.
  «ELEGY WRITTEN IN A COUNTRY CHURCHYARD» Т. ГРЕЯ У ТРАНСЛЮВАННЯХ В. А. ЖУКОВСЬКОГО 1802 І 1839 РОКІВ
 10. Мохначова О. В.
  ТРИЛЕР В ОСНОВІ ЖАНРОВОЇ СТРАТЕГІЇ О. ТОКАРЧУК («ВЕДИ СВІЙ ПЛУГ ПОНАД КІСТКАМИ МЕРТВИХ», «ДІМ ДЕННИЙ, ДІМ НІЧНИЙ», «ДИВОВИЖНІ ІСТОРІЇ»)
 11. Печерських Л. О.
  ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПОШУКАХ ФУТУРИЗМУ ТА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ
 12. Семак О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ КОМЕДІЙНОГО ЖАНРУ В ДРАМАТУРГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
 13. Сімонок В. П., Мельнікова Т. В.
  І.С. ТУРГЕНЄВ ТА А.А. ФЕТ: ОСОБИСТІ ТА ТВОРЧІ ВІДНОСИНИ ПИСЬМЕННИКІВ У КОНТЕКСТІ ЇХНІХ ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ
 14. Хода Л. Д.
  ПАТРІОТИЧНА ТА ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА ЯНКА ЄСЕНСЬКОГО
 15. Cherkashyna T. Yu.
  THE UKRAINIAN AUTOBIOGRAPHICAL ESSAY: THE HISTORY OF DEVELOPMENT
 16. Шостак О. О.
  ТЕМА ЕМІГРАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ СТЕФАНА КОВАЛІВА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Бережна М. В., Великодний В. А.
  ВІДТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНИХ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Д. АДАМСА THE RESTAURANT AT THE END OF THE UNIVERSE ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
 2. Bondar L. V., Polyuk I. S., Choumtchenko Т. I.
  ASPECTS GRAMMATICAUX DE LA TRADUCTION DES TEXTES LÉGISLATIFS FRANҪAIS
 3. Волинець Н. В.
  ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НЕНОРМАТИВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 4. Воронова З. Ю.
  АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ
 5. Галій Л. Г., Дольник І. М.
  ДВА ПЕРЕКЛАДИ ОПОВІДАННЯ КАТЕРИНИ КАЛИТКО «ВОДА»: ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ
 6. Гольтер І. М.
  ДОТРИМАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ НОРМ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МОВНИХ ВІДПОВІДНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ АНТОНІМІВ БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИХ МОВ
 7. Гордієнко Н. М., Михайленко А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТИЗМІВ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ П’ЄСИ ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ «ПІГМАЛІОН»)
 8. Denysiuk Yu. I., Samoilova Yu. I.
  THE METHODS OF LEXICAL AND LEXICO-GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN THE FIELD OF MILITARY TRANSLATION
 9. Добровольська Д. М., Добровольська Л. В.
  АНГЛОМОВНІ КОМЕРЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ СЛОГАНИ У ПЛОЩИНІ ПЕРЕКЛАДУ
 10. Єнчева Г. Г., Семигінівська Т. Г.
  ПЕРЕКЛАД НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АБРЕВІАТУРИ ТА АКРОНІМИ
 11. Ісаєва О. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ
 12. Лапиніна О. Л.
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ
 13. Літвінова М. М.
  ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В РОМАНІ ДЖЕННІ ЕРПЕНБЕК “HEIMSUCHUNG”
 14. Несторенко Д. В., Баранова С. В.
  БРЕКСИТ-ДИСКУРС: АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ
 15. Новицька О. А.
  СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МОРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
 16. Okulova L. O.
  THE PECULIARITIES OF RENDERING PERSUASION STRATEGY IN TRANSLATING AMERICAN BEAUTY-INDUSTRY COMMERCIALS INTO UKRAINIAN
 17. Плавуцька О. П., Закордонець Н. І., Обіход І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ОСВІТНЬОЇ ТЕМАТИКИ
 18. Плетенецька Ю. М., Линтвар О. М.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ TED TALKS В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ
 19. Селезньова Р. В., Сапун К. В.
  ВИДИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ТУРИСТИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ
 20. Sereda N. A.
  GRAMMATISCHE SCHWIERIGKEITEN BEIM ÜBERSETZEN DER DEUTSCHSPRACHIGEN TECHNISCHEN TEXTE
 21. Сін Чжефу
  ЧИННИКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОЛЬОРІВ У КИТАЇ ТА УКРАЇНІ
 22. Солдатова Л. П.
  ВИКОРИСТАННЯ ТЛУМАЧНОЇ ФОРМУЛИ ЗНАЧЕННЯ ІДІОМИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ МІЖМОВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
 23. Soroka T. V.
  METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF TRAINING BACHELORS OF TRANSLATION AT THE FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES
 24. Хабарова Н. А.
  ПЕРЕКЛАД ТА ЙОГО ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
 25. Хайдарі Н. І., Гнатів О. В.
  АДАПТАЦІЯ БРИТАНСЬКОГО ТЕКСТУ ЯК ВИД ВНУТРІШНЬОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОГО ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ВИДАНЬ КНИГ ДЖ. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР І ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ» ТА «ГАРРІ ПОТТЕР І ТАЄМНА КІМНАТА»)
 26. Tschepurna Z. W.
  ONYM-KOMPONENTE ALS MARKIERER EINER PHRASEOLOGISCHEN EINHEIT
 27. Чернова Ю. В.
  СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДАЧІ
 28. Yukhymets S. Yu.
  THE PECULIARITIES OF TRANSLATING ENGLISH ADVERTISING TOURIST TEXTS INTO UKRAINIAN
 29. Yarova L. O., Oliinyk O. S.
  LEXICAL TRANSFORMATIONS IN UKRAINIAN TRANSLATIONS OF DEFINITIONS IN EU LEGAL ACTS

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Білоус П. В.
  НОВЕ СЛОВО В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РОМАНІСТИКИ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л. О. ПЕЧЕРСЬКИХ «УКРАЇНСЬКИЙ ПОСТМОДЕРНИЙ РОМАН КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПОЕТИКА, СТРУКТУРА ЖАНРУ»1)