Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Лушпаєва Н. М.
  СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВИЗНАЧАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТІВ
 2. Образцова О. В.,Образцова О. М.
  ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ КОМПОНЕНТІВ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР ПРЕДИКАЦІЇ ТА КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДЛЯ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ
 3. Омельченко Л. Ф.
  ФЕНОМЕН КОМИЧЕСКОГО В АРХИТЕКТОНИКЕ АНГЛИЙСКОЙ ТЕЛЕСКОПНОЙ НОМИНАЦИИ
 4. Садовая О. А.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИМЕН BROTHER И SISTER НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ VIII-XVII вв
 5. Харченко О. В.
  АМЕРИКАНСЬКІ КІНОКОМЕДІЇ ТА КАЛАМБУР
 6. Ярмолович О. I.
  ОБРАЗНІ ЗАСОБИ МОВИ В РОМАНІ-САТИРІ СТ. ЛІКОКА «МОЄ ВІДКРИТТЯ АНГЛІЇ»

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Козинський Л.
  ІСТОРИЧНІ, ЛІТЕРАТУРНІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОМАНУ «ЛЮДОЛОВИ» ЗІНАЇДИ ТУЛУБ НА ТЛІ ДОБИ
 2. Масловська Т. О.
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПАРАЛЕЛІЗМ У ПОЕЗІЯХ В. СИМОНЕНКА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Леонтьев А. Н.
  ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
 2. Морошану (Демьянова) Л. I.
  СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ «ФАЛЬШИВІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА» В ІТАЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

 1. Громовенко В. В., Ярмолович О. I.
  ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ В НАВЧАННІ ГРАМАТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 2. Мельник Ю.В.
  ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННО-ПОБУДИТЕЛЬНОЙ ФАЗЫ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
 3. Русанова И. И.
  СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ

АВТОРИ 1 ВИПУСКУ