Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 30-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Беценко Т. П.
  ТЕКСТОВО-ОБРАЗНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА СЛОВАЦЬКОМУ ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ
 2. Білічак О. І.
  СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ В ПОЕТИЦІ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА
 3. Болотнікова А. П.
  КАТЕГОРІЯ ОСОБИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ВВІЧЛИВОСТІ
 4. Бондар Н. В.
  НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СУБФРЕЙМУ «ЛОКУСИ СЕЛА» У ТВОРЧОСТІ БРАТІВ ТЮТЮННИКІВ
 5. Дорошина Л. Ф.
  АРХЕТИП ЗЕМЛЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СУТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
 6. Єщенко Н. О., Бондаренко Ю. С.
  БІБЛЕЇЗМИ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ XX-XXI СТ.СТ.)
 7. Жовнір М. М.
  СВІТСЬКА БЕСІДА У ПАРАДИГМІ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ
 8. Ли Ли
  НОВЫЕ СПОСОБЫ СУБЪЕКТИВАЦИИ ПОВЕСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ
 9. Матушкіна Д. Д.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УРБАНІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ЩОДЕННИЙ ЖЕЗЛ» Є. ПАШКОВСЬКОГО)
 10. Михалевич І. Ю.
  ОБРАЗ СВЕКРУХИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ЛІРИЦІ
 11. Оскирко О. П.
  НОМІНАЦІЯ БОРЩУ В СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ
 12. Панченко В. А.
  НОВЫЕ КОНЦЕПТЫ В СОВРЕМЕННОМ ПЕСЕННОМ ТЕКСТЕ
 13. Панченко Е. И.
  РОЛЬ ЦИТАТЫ В СОВРЕМЕННОМ ПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ
 14. Радіонова Т. М.
  АКТУАЛЬНІ НОМІНАТИВНО-СЛОВОТВІРНІ ЯВИЩА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 15. Рибцева О. Ю.
  ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА Й НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВОГО ТА ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВІКТОРА ПОЛОЖІЯ
 16. Чередник Л. А.
  КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ МИТЦЯ У ЦИКЛІ ПОЕЗІЙ ЛІНИ КОСТЕНКО «СИЛУЕТИ»
 17. Шепель Ю. А.
  СТАТУС И ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ БИНОМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
 18. Яковлева І. В.
  НЕВІДОМА ЗАМАЛЬОВКА Б. ГРІНЧЕНКА ЯК СПРОБА АЛЮЗІЇ НА ТВІР М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ЦВІТ ЯБЛУНІ»

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Кязымова Кенуль Ибрагим кызы
  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ КАРАБАХСКОЙ ТРАГЕДИИ В ПРОЗЕ ЭЛЬЧИНА
 2. Медвідь Н. О.
  ОБРАЗОТВОРЧА РОЛЬ СИМВОЛІВ КОЛЬОРУ І ЗВУКУ В ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАННЯХ Е. ПО
 3. Могилко Ю. О.
  ЖАНРОВІ ФОРМИ СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. Пшеничная М. С.
  «РОМАН О ХУДОЖНИКЕ» В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСЕ
 5. Редчиць Т. В.
  МАРГІНАЛЬНІ СИТУАЦІЇ І ПЕРСОНАЖІ В «МАЛІЙ ПРОЗІ» ГАЙМІТО ФОН ДОДЕРЕРА
 6. Рыбенок В. В., Полывяная О. В.
  ОБРАЗ РЕБЕККИ ШАРП В РОМАНЕ «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» КАК ЯРКИЙ ПРИМЕР СВОЕОБРАЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ОНОМАСТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ У. М. ТЕККЕРЕЯ
 7. Stryga E. V., Varlan T. М.
  FUNCTIONALITY OF THE LADSCAPE IN THE NOVEL “A FAREWELL TO ARMS” BY E. HEMINGWAY
 8. Шахкеремова Нигяр Ахиллес кызы
  МЕСТО ТВОРЧЕСТВА ВАГИФА САМЕДОГЛУ В ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Стернічук В. Б.
  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ЕПІСТОЛЯРІЮ ТА МЕМУАРИСТИКИ УВЕ ЙОНСОНА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Девдюк І. В.
  АМБІВАЛЕНТНІСТЬ СВОГО / ЧУЖОГО ПРОСТОРУ У РОМАНАХ «НЕВЕЛИЧКА ДРАМА» В. ПІДМОГИЛЬНОГО ТА «КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТЕРЛЕЙ» Д. ЛОУРЕНСА
 2. Дучимінська (Горенок) Г. Ю.
  ГАМЛЕТИЗМ ЯК ЯВИЩЕ І ПОНЯТТЯ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ СУСПІЛЬНІ НАСТРОЇ
 3. Новиков А. О.
  ДИСКУРС ЖЕРТОВНОСТІ І ЗРАДИ У ДРАМАТУРГІЇ Л. СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ Й В. ШЕВЧУКА
 4. Чорній Р. П.
  ЖАНР НАРИСУ В ХУДОЖНЬОМУ ДОРОБКУ КЕТРІН СТОКЕТТ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Галаур С. П.
  РЕГУЛЯТИВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: ФУНКЦІЯ, КАТЕГОРІЯ, СТРАТЕГІЯ, ТЕОРІЯ
 2. Кротенко Л. Б.
  СУЧАСНИЙ ДИСКУРС-ТЕКСТ ІЗ ПОЗИЦІЇ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
 3. Меньшиков И. И.
  РЕЧЕВАЯ ИНТЕНЦИЯ И КОММУНИКАТИВНОЕ ЗАДАНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
 4. Огієнко К. О.
  МЕТОД ПИТАНЬ ЯК ОСНОВНИЙ СИНТАКСИЧНИЙ ЗАСІБ РОЗМЕЖУВАННЯ ТЕМИ Й РЕМИ
 5. Чорній А. Л.
  МОВНІ ДЕВІАЦІЇ ЯК КРИТЕРІЙ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСЕРЕДНИКА

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ,ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Громовенко В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
 2. Діброва В. А.
  ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОВЛЕННЄВИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ Й УКРАЇНСЬКОМУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ
 3. Nagaitseva N. I., Romanov Yu. O.
  RUSSIAN ADVERB AS THE “THING IN ITSELF”
 4. Рыжих В. И.
  НИГЕР-КОНГОЛЕЗСКАЯ МАКРОСЕМЬЯ И АРАБСКИЙ ЯЗЫК
 5. Сінна Л. Ю.
  КОНОТАТИВНІ РОЗБІЖНОСТІ СЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ