Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 33-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Алімпієва О. І., Приходько А. М.
  ГЕНДЕРНО МАРКОВАНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ
 2. Baybakova І. М., Drapaluk H. S.
  NEGATIVE ASPECTS OF SIMILARITY – A LINGUISTIC ANALYSIS
 3. Бортник С. Б.
  ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС АНГЛОМОВНОГО ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМОЗНАВСТВО»
 4. Бунтурі Ю. В., Нiконоров С. I.
  ДРІЛЛІНГ У ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
 5. Ван Ицзинь
  ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «МУЖСКОЙ» И «ЖЕНСКИЙ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ «ИНЬ-ЯН»
 6. Варламова А. О., Выдышева О. Г.
  АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
 7. Гаврилова И. Н.
  РЕПЛИКАТЫ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ИМЕНИ «JUDAS» В НЕМЕЦКОМ СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ
 8. Гнатковська О. М., Сапожник І. В., Суродейкіна Т. В.
  ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В ДИСКУРСІ ІНТЕРНЕТ-КОМЕНТАРІВ
 9. Дëмина Н. Е.
  ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОСОДИИ РЕПЛИКИ-СТИМУЛА И РЕПЛИКИ-РЕАКЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФУНКЦИЮ УБЕЖДЕНИЯ
 10. Дзюбіна О. І.
  ТИПОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 11. Дьяченко Г. Ф., Микешова Г. Ф., Воробьева Е. В.
  ГЛАГОЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУСТИКА И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНИКА»)
 12. Зорницький А. В., Мосієнко О. В.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
 13. Карпусенко М. В.‚ Карпусенко Н. В.
  СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ТРЕТІХ ДЕБАТІВ Х. КЛІНТОН ТА Д. ТРАМПА)
 14. Кисельова К. В.
  КОМІЧНА МЕТАФОРА В МОВЛЕННІ ДОКТОРА ХАУСА: ЕНАНТІОСЕМІЧНИЙ АСПЕКТ
 15. Косович О. В.
  ПРОСТОРОВЕ ВАРIЮВАННЯ ПОЛIНАЦIОНАЛЬНОЇ МОВИ ЯК КОНСТАНТА ДОСЛIДЖЕНЬ У РОМАНIСТИЦI
 16. Красівський О. М., Горностай Л. М.
  МАНІПУЛЯЦІЯ У ПОЛІТИЧНІЙ ПРОМОВІ: ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ
 17. Кущ Е. О.
  ФАСЦИНАТИВНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ СТІВА ДЖОБСА
 18. Лисенко Г. Л., Лисенко М. С.
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЖИВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У НІМЕЦЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
 19. Луньова Т. В.
  КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ЕСЕ ДЖЕДА ПЕРЛА ПРО АНРІ МАТІССА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ
 20. Liulka O. О.
  PECULIARITIES OF THE FUTURE TIME FUNCTIONING IN THE ENGISH LITERATURE TEXTS
 21. Мартин В. О.
  НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ СУБКОНЦЕПТУ ΑΡΡΩΣΤΙΑ У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
 22. Масалова Т. М.
  МОВЛЕННЄВІ АКТИ У СТРУКТУРІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ПРОПОВІДІ ХVIII СТОЛІТТЯ
 23. Никитина И. В., Морошану Л. И.
  ТИПОЛОГИЯ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СТРУКТУР ВТОРИЧНОЙ ПРЕДИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ СИНТАКСИСЕ
 24. Пікалова А. О.
  ОСОБИСТІСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ПОЕТА
 25. Пономарева Л. Ф.
  К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ПРОЦЕССАХ МОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
 26. Pochtaruk G. Ya., Zaitseva O. Yu., Moiseeva E. A., Sirotenko T. V.
  COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE HIGH-FREQUENCY WORD UNIT (ON THE MATERIAL OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE FIELD “AUTOMATION OF HEAT AND POWER PROCESSES”)
 27. Pukaliak M. V.
  IDIOMS WITH NUMBERS IN MODERN ENGLISH
 28. Сiваченко І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПУ МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ КОМЕНТАТОРІВ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ
 29. Сидорова М. О.
  ДИСКУРСИВНО-СТРАТЕГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ З ІМПЛІКАТУРАМИ В РЕАКТИВНИХ ХОДАХ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
 30. Стройкова С. А.
  ОНОМАСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НІМЕЦЬКИХ ІХТІОНІМІВ
 31. Терехова С. І.
  СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ЧАСОВОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 32. Фоменко О. С.
  НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 33. Шумейко О. В.
  АФІКСАЛЬНІ МОДЕЛІ СЛОВОТВОРЕННЯ ЛЕКСЕМ-НОМІНАЦІЙ НЕГАТИВНИХ БАЗОВИХ ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ В АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНАХ ХХІ СТОЛІТТЯ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Vorobiova I. A.
  RELIGIOUS VOCABULARY IN THE NOVEL ANGELS AND DEMONS BY DAN BROWN AND PECULIARITIES OF ITS TRANSLATION
 2. Дзера О. В.
  ОМОВЛЕННЯ БІБЛІЙНОГО КОНЦЕПТУ ЛІНОЩІ В ПОЕМІ ІВАНА ФРАНКА «МОЙСЕЙ» ТА ЙОГО РЕВЕРБАЛІЗАЦІЯ В ПЕРЕКЛАДІ ВІРИ РІЧ
 3. Кущенко Ж. Л., Песоцька Д. Л.
  ПЕРЕКЛАД ЯК ФЕМІНІСТИЧНА ПРОБЛЕМА
 4. Лесінська О. М., Королюк Н. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТА ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 5. Лесінська О. М., Турлей Т. Т.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПЕРФЕКТНОГО (ДОКОНАНОГО) ІНФІНІТИВА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ»)
 6. Монастирський Р. Я.
  ПЕРЕДАЧА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ МОРЯ У ТВОРАХ Е. ХЕМІНГУЕЯ І ПЕРЕКЛАДАХ МАРА ПІНЧЕВСЬКОГО ТА В. МИТРОФАНОВА
 7. Safarli Aynur
  THE TRANSLATION ACTIVITY OF NURMUHAMMED ANDALIB: POET’S “MIRZA HAMDAM” EPOS BASED ON TEXT AND FRAGMENTS
 8. Пригодій О. С.
  КОНЦЕПТ ТЕПЛО ЯК КЛЮЧОВИЙ КОНЦЕПТ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ Т. ПРОХАСЬКО «СПАЛЕНЕ ЛІТО»
 9. Скрильник С. В.
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРФЕРЕНТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
 10. Содель О. С.
  ІНКОНГРУЕНТНІСТЬ ЯК КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В АНГЛОМОВНИХ АНЕКДОТАХ І ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Alexeyev N. E., Alexeyeva L. I., Synyova T. V.
  EURO-ENGLISH: PECULIARITIES OF EVOLUTION
 2. Бондар Л. В., Малашенко О. Р.
  СТРУКТУРНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНКОМОВНИХ КОНВЕНЦІЙ
 3. Дерега С. В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
 4. Полєжаєв Ю. Г.
  КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛАХ
 5. Рубцова В. В., Саліонович Л. М.
  АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ НАРАТИВУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МОЛОДИХ УЧЕНИХ
 6. Савчук Г. В.
  ПРИКЛАДНА ПРОГРАМА UUGOT.IT ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 7. Стогній І. В., Никонорова Л. І.
  ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Андруша Ю. С.
  МУЛЬТИЛIНГВАЛЬНЕ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ НАВЧАННЯ АНГЛIЙСЬКIЙ МОВІ: СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
 2. Пишньоха О. А., Покровська І. Л.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТЮРКОЛОГІВ І ТУРЕЦЬКИХ ЛІНГВІСТІВ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Струганець Л. В.
  ЦИТАТНИЙ ВИМІР ПІЗНАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ