Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 35-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Бенькевич Г. А.
  СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ «МУДРІСТЬ» У ЛАТИНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
 2. Герасимів Л. Я., Гошилик В. Б.
  КОРЕЛЯЦІЯ ТАКТИК І СПОСОБІВ ЇХ ВТІЛЕННЯ У КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ ЗВИНУВАЧЕННЯ / ВИПРАВДАННЯ
 3. Карпiнська Л. Л.
  ОРIЄНТАЛIЗМ У ТВОРЧОСТI ОСКАРА УАЙЛЬДА
 4. Kuzyk N. Y.
  LES NOTIONS “CHOSE” ET “OBJET” COMME POINT DE REPÈRE DANS L’ANALYSE DES OEUVRES DU NOUVEAU ROMAN
 5. Лук’янченко І. О., Полнікова А. C.
  ПЕЙЗАЖНИЙ ОПИС У РОМАНІ Т. МАЙН РІДА “THE WHITE CHIEF”
 6. Лут К. А., Рябова К. К.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АРГУМЕНТАТИВНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ
 7. Mykhaylenko V. V.
  CROSS-LINGUISTIC GRAMMATICALIZATION IN TRANSLATION
 8. Murselov Rizvan Javankhan oglu
  STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF QUANTITATIVE SYNONYMIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN AZERBAIJANI AND ENGLISH
 9. П’ятничка Т. В., Шилінська І. Ф.
  ЧАСОВІ ТРАНСПОЗИЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
 10. Романова Н. В.
  СЕМАНТИКА ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ІММІГРАНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ В. КАМІНЕРА “LIEBESGRÜSSE AUS DEUTSCHLAND”)
 11. Рудоман О. А.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ НАДЛИШКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ АФЕКТИВНОГО МОВЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 12. Соляненко О. Л.
  СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНІЦІАЛЬНИХ АБРЕВІАТУР МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АНГЛОМОВНИХ ІСТОРІЯХ ХВОРОБ
 13. Черемисіна Г. О.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНО-МАРКОВАНИХ ЦІННОСТЕЙ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ ІННОВАЦІЯМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 14. Четвертак Е. О., Юрченко Я. М.
  ТРУДНОЩІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ І ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 15. Швець Н. В.
  ДЖЕРЕЛА ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ АНТРОПОНІМІВ У СКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО РИМОВАНОГО СЛЕНГУ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Бахов І. С.
  СЕМАНТИЧНІ МАРКЕРИ Й ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПЕРЕКЛАДІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ
 2. Гончаренко Е. П., Байсара Л. І.
  ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ОПОВІДАНЬ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ДУБЛІНЦІ»)
 3. Коваленко И. Н.
  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ЭМОТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ Т. ТРАНСТРЕМЕРА)
 4. Мосієвич Л. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ З МЕХАНІКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 5. Савчук Г. В., Дашкова К. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 6. Савчук Г. В., Рибакова Г. С.
  СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ КІНОФІЛЬМІВ ТА МУЛЬТФІЛЬМІВ НІМЕЦЬКОЮ, УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ
 7. Сайко М. А.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НІМЕЦЬКИХ АКТИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У МЕДИЧНИХ ТЕКСТАХ
 8. Сливка М. І.
  ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНИМИ ВІДПОВІДНИКАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 9. Туришева О. О., Забіяка Д. С.
  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПЕРЕКЛАДУ КОНТЕНТУ ВЕБ-САЙТУ
 10. Філоненко Н. Г.
  ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІПРОПОЗИЦІЙНИХ РЕЧЕНЬ СУЧАСНОГО ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 11. Шепель Ю. О.
  ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАГАДОК У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Черниш О. А.
  МЕДІАЖАНР «СЛОВО РЕДАКТОРА» ЯК ПАТЕРН ВЗАЄМОДІЇ АВТОРА З ЧИТАЦЬКОЮ АУДИТОРІЄЮ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Byelobrova T. A.
  TO THE PROBLEM OF METHOD IMPLEMENTATION OF THE CREATIVE READING BY THE FOREIGN STUDENTS
 2. Zozulia I. Ye.
  MULTICULTURAL EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS IN HIGHER TECHNICAL EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE: CURRENT CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS
 3. Ковальчук О. П.
  ПОХОДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЕПОНІМІВ
 4. Снегурова Т. А., Парамонова В. Ю., Седойкина Т. Н.
  КОНТРОЛЬ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ