Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 36-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Барабаш С. М.
  ПСИХОЛОГІЗМ МАЛОЇ ПРОЗИ М. КОЗОРІСА В ОПОВІДАННІ «ПО КАМ’ЯНІЙ СТЕЖЦІ»
 2. Беценко Т. П.
  МОВНА ПРИРОДА ІМПРОВІЗАЦІЙНОСТІ НАРОДНИХ ДУМ: СПРОБИ ЛІНГВОАНАЛІЗУ
 3. Васильчук М. М.
  ГУЦУЛЬЩИНА ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ ТА ДОБИ ЗУНР У ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНІЙ ПРОЗІ РОМАНА ЯРИМОВИЧА
 4. Городиловська Г. П.
  ФІЛОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ НАУКОВОГО СТИЛЮ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ Р. ІВАНИЧУКА
 5. Гурдуз А. І., Олійник О. І.
  МЕТАГЕРОЙ РОМАНІВ ЛЮКО ДАШВАР
 6. Дорошина Л. Ф.
  ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АРХЕТИП ВОДА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ІДІОЛЕКТІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
 7. Дуброва О. М.
  ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ ДОДАТКОВОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ПРЕДИКАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 8. Єрмоленко С. І.
  ВОКАТИВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ ОКСАНИ ЗАБУЖКО)
 9. Кравцова О. А.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ПЕРЕПОВІДНИХ ІНТЕНЦІЙ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
 10. Ладоня К. Ю.
  НЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СУТНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
 11. Мазоха Г. С.
  ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕПІСТОЛЯРНОЇ ТРАДИЦІЇ
 12. Ныпадымка А. С.
  ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КЛЮЧЕВОГО СЛОВА «ЛЮБОВЬ» В ПОЭЗИИ ЮЛИИ ДРУНИНОЙ
 13. Поліщук Л. Б.
  ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІСНІ У ТВОРЧОСТІ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО
 14. Пономарьова Л. В., Капліна Г. С.
  ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БЛОГУ ЯК ЖАНРУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ
 15. Попович Н. М.
  ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ НЕОЗНАЧЕНОЇ КІЛЬКОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ І. Я. ФРАНКА)
 16. Рибак К. Б.
  ЛЕКСИКА НА ОЗНАЧЕННЯ ПОДАТКІВ У ПІЗНІЙ СЕРЕДНЬОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХVІ – ХVІІ СТ.
 17. Супрун В. М.
  ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 18. Юрса Л. В.
  ПСЕВДОНАУКОВА ТЕОРІЯ «РУСИНСЬКОЇ» МОВИ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Ахмедова С.
  ТВОРЧЕСТВО ИМАДЕДДИНА НАСИМИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
 2. Білоконь Г. М.
  ОБРАЗИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФРОНТИРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПІДКОРЮВАЧ ПОРУБІЖЖЯ І КОВБОЙ ЯК ФУНДАМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ І ГОРДОСТІ АМЕРИКАНЦІВ
 3. Гулиева С.
  МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ
 4. Осіпчук Г. В., Ревук Ю. О.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ» У ТВОРЧОСТІ ЧАРЛЗА ДІККЕНСА
 5. Путівцева Н. К.
  БОЖЕВІЛЛЯ ЯК НАСЛІДОК КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ЕДУАРА ҐЛІССАНА
 6. Редчиць Т. В.
  ПОЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ Г. ФОН ДОДЕРЕРА, О. ДОВЖЕНКА, М. ШОЛОХОВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Подмогильная Н. В.
  КОММУНИКАЦИЯ И ВЕРСИФИКАЦИЯ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Винар С. М.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Karimova A.
  THE SIMPLE PAST TENSE FORM OF THE VERB IN ENGLISH CORRESPONDING IN AZERBAIJAN LANGUAGE
 2. Minina N. S.
  PARTICLES WITHIN THE SCOPE OF CURRENT GRAMMATICAL RESEARCH
 3. Мунтян Л. В.
  ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
 4. Пилипей Ю. А.
  СЛЕНГ, ЕТАПИ ЙОГО РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
 5. Рейда О. А.
  ФОНОЛОГІЧНІ ОПОЗИЦІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕМНОЇ СТРУКТУРИ АНГЛОМОВНИХ ТА УКРАЇНОМОВНИХ ДІАЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ
 6. Роман В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У МОВІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 7. Syvokin H. V., Kartel T. M.
  MEANS OF PERSUASION IN SCIENTIFIC TEXT
 8. Стегніцька Л. В.
  ВАРІАТИВНІСТЬ ТРАНСКОДУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРОПРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТА АНГЛІЙСЬКИХ КЛІНІЧНИХ ЕПОНІМІВ
 9. Юрченко О. В.
  ЗНАКОВІ ЯВИЩА В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ НАРАТИВУ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Абдуллаева Улькер
  КОНЦЕПТ «РОДИНА» В ЯЗЫКОЗНАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ АНГЛИЙСКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЭПИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
 2. Nagaitseva N. I., Romanov Yu. O.
  PARTICLES AS A TOUCHSTONE TO DETERMINE THE LEVEL OF INTERNATIONAL STUDENTS’ RUSSIAN LANGUAGE PROFICIENCY
 3. Хмара В. В.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ І ЗАХІДНОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З АНТРОПНИМ КОМПОНЕНТОМ
 4. Юмрукуз А. А.
  КОМПАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕЛОДІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКО- ТА ТУРЕЦЬКОМОВНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЗГОДИ В БІЗНЕС-ДИСКУРСІ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Zabotnova M. V.
  MEMES AS A WAY OF MANIPULATION IN THE PROCESS OF DIGITAL INTERACTION
 2. Kosenko A. V.
  AESTHETIC AND ETHICAL ASSESSMENTS IN OSCAR WILDE’S NOVEL THE PICTURE OF DORIAN GRAY
 3. Павлова О. О., Монастирьова Л. В.
  ПІАР-ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
 4. Романюха М. В.
  ПОТЕНЦІАЛ TRAVEL-БЛОГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Монастирьова Л. В., Павлова О. О.
  ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У НАТО
 2. Мягка М. М.
  СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
 3. Strelnikova I. Yu.
  LANGUAGE DEVELOPMENT AND MODERN COMMUNICATION
 4. Храбан Т. Є.
  ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТНО-КОНФРОНТАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ