Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 45-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Лісун О. В., Совєтна А. В.
  КАЛАМБУР ЯК СПОСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ Л. КЕРРОЛЛА «АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС»)
 2. Mizetska V. Ya., Ladynenko A. P.
  ETHNONYMS IN THE PLAYS BY WILLIAM SHAKESPEARE
 3. Моргунова О. О.
  СПЕЦИФІКА МАРГІНАЛЬНОГО ГЕРОЯ У РОМАНІ РОБЕРТА ГЕЛБРАЙТА (АКА ДЖ. К. РОУЛІНГ) «КУВАЛА ЗОЗУЛЯ»
 4. Федько О. Ю.
  МОТИВ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У РОМАНІ Й. БАТОР «ТЕМНО, МАЙЖЕ НІЧ» ТА РУТ ВЕА «У ЛІСІ-ЛІСІ ТЕМНОМУ»: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 5. Фока М. В.
  ЗМАЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ПЕРСОНАЖА ЯК ШЛЯХ ДО ПСИХОЛОГІЗМУ «НОВОЇ ДРАМИ»

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Алексієвець О. М.
  ПРОСОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОРАТОРСЬКОГО СТИЛЮ ПОЛІТИКА
 2. Андрійченко Ю. В.
  МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН У ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПАХ
 3. Артьомцев О. В.
  ДІАПАЗОН ВЗАЄМОДІЇ ДЕВЕРБАЦІЇ ТА СЕМАНТИЧНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
 4. Бехта І. А., Бондарчук Н. І.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ІНВЕНТАР МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ БРИТАНСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ГАЗЕТ
 5. Бондар К. С.
  СОЦІОПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ШОТЛАНДЦІВ
 6. Бохун Н. В.
  МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПЕЙЗАЖУ В ІСПАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX СТОЛІТТЯ
 7. Братиця Г. Г.
  КОЛІРНА КАРТИНА СВІТУ У КОЛОРЕМІ “GRAU” ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В. БОРХЕРТА
 8. Веремчук Е. О.
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ DIGNITY В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 9. Волошук В. І.
  СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ ПОЛІСЕМАНТИЗАЦІЇ, НЕОЛОГІЗАЦІЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ
 10. Havryliuk O. О., Nikiforova Ye. Yu., Halytska Ye. A.
  MARKING BEARERS OF SOCIAL STRATIFICATION SEMANTICS IN PERFUME AND COSMETIC NAMES
 11. Husar M. V.
  THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE SUCCESSFULNESS OF BRITISH PRIVATE CLASSIFIEDS
 12. Донець С. М.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ ВИВЧЕННЯ МЕТАФОРИ: ВІД РИТОРИКИ ДО КОГНІТИВІСТИКИ
 13. Доронкіна Н. Є.
  ОСОБЛИВОСТІ СТРАТИФІКАЦІЇ НАУКОВОЇ СТАТТІ
 14. Єрмоленко І. І., Дегтярьова Є. О., Мельниченко А. Г.
  СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОЛЬОРОНАЗВАМИ
 15. Кравець О. І.
  СОЦІОЛЕКТ СУБКУЛЬТУРИ АНІМЕ В ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯПОНІЇ
 16. Lazebna N. V.
  PARAMETERS OF ENGLISH-LANGUAGE INNOVATIVE TECH DISCOURSE
 17. Лисенко Н. Є.
  СВІТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЛЮЗІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ Б. ВЕРБЕРА)
 18. Лисичкіна І. О., Лисичкіна О. О., Калашник В. Д.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЄННОГО НАРАТИВУ ХУДОЖНІХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО НАРАТИВУ ПОЧАТКУ ОПЕРАЦІЇ «БУРЯ В ПУСТЕЛІ»)
 19. Луньова Т. В.
  ФІКТИВНИЙ ЩОДЕННИК ЯК ФОРМА ЕСЕЇСТИЧНОГО МЕТАЕКФРАЗИСУ: КОГНІТИВНО-ПОЕТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ (НА МАТЕРІАЛІ ЕСЕ ГОВАРДА ДЖЕЙКОБСОНА ПРО ЕНДІ ВОРГОЛА)
 20. Милик О. В.
  СИНТАГМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛЕКСЕМ-ВЕРБАЛІЗАТОРІВ СУБКОНЦЕПТУ SALUS В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ
 21. Оробінська Р. В.
  ФУНКЦІЇ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У ДІАЛОЗІ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ФІЛЬМІВ
 22. Оськіна Н. О., Нікітіна Т. В.
  ЧЕНЬЮЙ-ЗООНІМ ЯК ЗАСІБ ОПИСУ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ
 23. Pavlichenko L. V.
  PRAGMATIC PECULIARITIES OF CONFLICTS RESOLUTION IN THE INTERROGATION DISCOURSE
 24. Pylypei Yu. A.
  CHARACTERISTICS OF SLANG FORMATION: BLENDS, CLIPPINGS, REDUPLICATIVES
 25. Pidrushniak K. V.
  THE STRUCTURE OF THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD “COLOUR” IN THE DOMAIN OF CLOTHES
 26. Radziievska O. V., Sharnina Ye. O.
  THE SEMANTIC CHARACTERISTIC OF SLANG AS AN INTEGRAL PART OF LANGUAGE AND CULTURE
 27. Раренко Н. В.
  СЛОВЕСНА ОБРАЗНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ
 28. Світліковська О. А.
  КОРЕЛЯЦІЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В АНГЛОМОВНИХ МАС-МЕДІЙНИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТЕКСТАХ
 29. Talavira N. M., Nikitenko I. I.
  VERBALIZATION OF MODERN GENERATIONS IN ENGLISH NEWS TEXTS: LINGUO-RHETORICAL APPROACH
 30. Tarasova S. O.
  DISCOURSE IDENTITY OF CELEBRITY IN THE CARNIVAL SPACE OF THE USA
 31. Чава Г. Ф., Народовська О. М.
  ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ
 32. Cherska Zh. B., Hladkoskok L. H.
  ETHNOLINGUISTIC PECULIARITIES OF INVESTIGATING LANGUAGE UNITS: MEANS OF VERBALIZING THE CONCEPT OF “RATIONALISM”
 33. Шкамарда О. А.
  МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТА ПОЗИЦІЮВАННЯ «МОДЕРАТОР» В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-БЛОЗІ
 34. Шугаєв А. В.
  КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Бушко Г. О.
  КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВАНА ШИШМАНОВА «ПІСНЯ ПРО МЕРТВОГО БРАТА В ПОЕЗІЇ БАЛКАНСЬКИХ НАРОДІВ»
 2. Долинська Л. М.
  КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА МИКОЛАЇ БОЖУК
 3. Колинько Е. П.
  ПОЭТИЗАЦИЯ ОБЫДЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. ГОГОЛЯ И И. БУНИНА
 4. Рождественська І. Є.
  УКРАЇНСЬКИЙ КОД ПОЛЬСЬКОЇ РЕЦЕПЦІЇ «ВИБРАНИХ МІСЦЬ ІЗ ЛИСТУВАННЯ З ДРУЗЯМИ» МИКОЛИ ГОГОЛЯ