Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 34-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонова О. К.
  СУЧАСНА СЕРБСЬКА ПРОЗА В УКРАЇНІ: ТРАНСФЕР КУЛЬТУР
 2. Беценко Т. П.
  ПОЕТИКАЛЬНА СИСТЕМА ВІРШОВОГО ІДІОСТИЛЮ ІВАНА ФРАНКА
 3. Вірич О. В.
  ЖІНОЧЕ ЩАСТЯ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМА В РОМАНІ М. МАТІОС «МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ НАВПАКИ»
 4. Горболіс Л. М.
  ПРИРОДООХОРОННА ЕСТЕТИКА У ЗБІРЦІ ПЕТРА СОРОКИ «ДЕ СВИЩЕ ОВЛУР»
 5. Кисла Н. В.
  ПРИЙМЕННИКИ ІЗ СЕМАНТИЧНИМ ВІДТІНКОМ МЕТИ-ПАМ’ЯТІ
 6. Марєєв Д. А.
  ЗІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ДИНАМІКОЮ У СПОСОБАХ ВИРАЖЕННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ
 7. Романчук І. Ю.
  ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ СЛОВАЦЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ЯНИ ЮРАНЬОВОЇ
 8. Свириденко О. М.
  НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ЕПІСТОЛЯРНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ П. КУЛІША
 9. Супрун В. М.
  ПЕРЦЕПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗОРОВОЇ СЕНСОРИКИ В МОДЕЛЮВАННІ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА»
 10. Тимочко Б. В.
  НАЗВИ МЕЖ І МЕЖОВИХ ВІХ В УКРАЇНСЬКО-МОЛДАВСЬКИХ ГРАМОТАХ XIV – XV СТОЛІТЬ
 11. Фурман-Чоботько І. А.
  ЛЕКСИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
 12. Шарова Т. М., Кузьменко В. О.
  ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ МАЛОЇ ПРОЗИ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Комар Н. М.
  НОВЕЛИ О. ГЕНРІ «ПУРПУРОВА СУКНЯ» ТА «ДАРИ ВОЛХВІВ»: СПЕЦИФІКА СЮЖЕТУ ТА КОМПОЗИЦІЇ
 2. Kushnirova T. V.
  FEATURES OF THE CHRONOTOP IN THE NOVEL “THE COLLECTOR” BY JOHN FOWLES
 3. Могилко Ю. О.
  ОБРАЗНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «МЕТЕЛИКА» В КОРЕЙСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ
 4. Науменко Н. В.
  ДИВОСВІТ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ В ПІСЕННІЙ ЛІРИЦІ СТІНГА
 5. Рустамханлы Танзиля
  ИДЕЯ НЕЗАВИСИМОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ПЕРИОД САСАНИДСКО-АРАБСКИХ ОККУПАЦИЙ
 6. Самедова Улькер Кудрет гызы
  ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНАЯ ОБСТАНОВКА В ПЕРИОД ТАНЗИМАТА
 7. Шама И. Н.
  КОМИЧЕСКОЕ В АНГЛИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ НОНСЕНСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ КЛЕРИХЬЮ)

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Капелюх Д. П.
  ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАТИВНОЇ РЕМАРКИ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Вігер О. О.
  КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОДЕРНІЗМУ І ПОСТМОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ПРОЗІ 2000-Х РОКІВ
 2. Гурдуз А. І., Невестюк О. С.
  ФАНФІКШН: ПАРАДОКСИ СТАТУСУ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ
 3. Рождественська І. Є.
  ЖАНРОТВІРНА ФУНКЦІЯ ЄПІГРАФІВ В «ОПИСІ КРАЇНИ ГОГ» (ОПИСІ УКРАЇНИ ГОГОЛЯ) МАР’ЯНА СВОЖЕНЯ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Кравченко Н. К.
  ЕКОПРАГМАТИКА ЯК НОВА СФЕРА ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
 2. Пампура С. Ю., Писаренко В. М.
  ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЕТИМОЛОГІЗАЦІЇЇ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ (ПРИНЦИП КІНЦЕВОГО ДЖЕРЕЛА)
 3. Руденко М. Ю.
  СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ АРГО В СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ УЧЕНИХ (30-І РР. XX СТ. – ПОЧАТОК XXI СТ.)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Abbasova Gulanbar
  LINGUOPOETIC FEATURES OF MORPHOLOGICAL PARALLELISM IN AZERBAIJAN AND ENGLISH LANGUAGES
 2. Давиденко А. О.
  ФЕНОМЕН КОНЦЕПТУ ЯК ОДНІЄЇ З ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
 3. Mishenina T. M.
  RELATIONEN DES LINGUOKULTUREMS MIT SAKRALER BEDEUTUNG IN SLAWISCHEN UND SPRACHEN

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Данилюк С. С.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. І. П’ЄЦУХ «ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕБАТИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ В КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІЙ ПАРАДИГМІ»