Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 18-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Аністратенко Л. С.
  ЗВУЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ЯПОНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
 2. Артеменко І. О.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ FRATERNITIES І SORORITIES У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ США
 3. Бачинська Н. Я.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ
 4. Безпалова Е. В.
  ОБ АДРЕСАНТЕ И АДРЕСАТЕ КОММУНИКАТИВНОГО АКТА ТРАДИЦИОННОЙ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОПОВЕДИ
 5. Бондарук О. А.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ «КОХАНОЇ ЖІНКИ» В ПОЕЗІЇ ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОЇ ЕПОХИ
 6. Гапєєва І. В.
  ЗАСОБИ УСУНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ДИСКОМФОРТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ СТЕФАНІ МАЙЄР «СУТІНКИ», «НОВИЙ МІСЯЦЬ»)
 7. Говоруха Н. В.
  АРГУМЕНТАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ТАВТОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
 8. Гоштанар І. В., Скороход А. І.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ KRIEG В ОПОВІДАННЯХ Е. М. РЕМАРКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ “DER FEIND”)
 9. Грабовська І. В.
  КОНТАКТОРОЗМИКАЛЬНІ МЕТАКОМУНІКАТИВНІ ПИТАННЯ ЯК РЕГУЛЯТИВИ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО КОНТАКТУ
 10. Гринько О. С.
  ВЕРБАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕПТ-АРХЕТИП EARTH (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ У. ГОЛДИНГА)
 11. Дегтярьова Є. О.
  РОЛЬ ВАРІАБЕЛЬНОЇ ФОКАЛІЗАЦІЇ В РОЗГОРТАННІ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МІНІМАЛІСТИЧНІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
 12. Єрченко О. В.
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АРГУМЕНТАЦІЇ Й РИТОРИКИ ДИСКУРСУ НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТЕКСТУ
 13. Залужна М. В.
  СЕМАНТИЧНА ІЗОТОПІЯ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У БРИТАНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ
 14. Кірковська І. С.
  ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЧАСУ В СИСТЕМІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ ПСИХОСИСТЕМАТИКИ
 15. Клименко О. Л.
  ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА ТРАНСОРІЄНТАЦІЯ ЛЕКСЕМ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 16. Ковалевська Я. Л.
  САТИРИКО-САРКАСТИЧНИЙ ДИСКУРС У МЕДІАПРОСТОРІ США
 17. Козловський В. В.
  ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРАМАТИЧНОЇ ФОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
 18. Козубська І. Г.
  КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВА СТРУКТУРА СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МОНОГРАФІЙ
 19. Косенко А. В.
  ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 20. Костенко Н. Д.
  СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЕКСИЧНИХ МІКРОСИСТЕМ
 21. Крайняк О. М.
  МЕТАФОРИЧНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ НАЗВИ ТА ЕЛІПТИЧНІ ІМЕННИКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 22. Лютянська Н. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНФЛІКТОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ: КОМУНІКАТИВНИЙ І ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТИ
 23. Марусич А. В.
  СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ СУДОХОДНОГО ДИСКУРСА
 24. Mykhaylenko V. V.
  DISCOURSE PARTICLE FUNCTIONAL SEMANTICS
 25. Морозова И. Б.
  ГЕШТАЛЬТ-АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ АНТРОПОНИМОВ В ПРОЦЕССЕ НОМИНАЦИИ АДРЕСАНТА
 26. Павленко Н. О.
  МЕТОДИКА АНАЛIЗУ АНГЛIЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГIЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ГЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ
 27. Підгірна Н. М.
  МІСЦЕ ЕЛІПСИСУ В ПАРАДИГМІ СИНТАКСИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ
 28. Пожарицкая Е. А.
  СИНТАКСИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В РЕЧИ ГЕРОЕВ-АНТАГОНИСТОВ В ЗЕРКАЛЕ АВТОРСКИХ КОНЦЕПТОВ ПОЗИТИВНОСТИ/НЕГАТИВНОСТИ
 29. Романова Н. В.
  ПИТАЛЬНІ СЛОВА ЯК МАРКЕРИ ВИЯВУ ЕМОЦІЇ ІНТЕРЕСУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ А. БРОНСКІ “SPIEGELKIND”)
 30. Чистяк Д. О.
  ЛІНГВОЕСТЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ: ПРОБЛЕМАТИКА Й ПЕРСПЕКТИВИ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Кабанцева Н. В.
  ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
 2. Коломієць О. М.
  СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНОПТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ
 3. Романов Ю. А.
  УНИВЕРБАЦИЯ НА ОСНОВЕ ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Дорменєв В. С., Романюк С. Г.
  ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ КОНОТАТИВНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ: ПОШУК КОГНІТИВНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ОПТИКИ
 2. Желясков В. Я.
  ТРУДНОЩІ Й ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ГАЛУЗІ ПРАВА
 3. Загородня Л. З.
  АПРОКСИМАЦІЯ АБСТРАКТНИХ РЕФЕРЕНТІВ У ПЕРЕКЛАДІ
 4. Каширіна І. В.
  РИТМОМЕЛОДІЙНІСТЬ ПЕРЕКЛАДІВ С. КАРАВАНСЬКОГО
 5. Кузенко Г. М.
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
 6. Матківська Н. А.
  СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА GREMLIN У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ “CARS 2”
 7. Онищук М. І.
  МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ