Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 23-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Беценко Т. П.
  ТЕРМІН «ТЕКСТОВО-ОБРАЗНА УНІВЕРСАЛІЯ» В ЛІНГВІСТИЧНОМУ УСНОСЛОВЕСНОЗНАВСТВІ
 2. Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В.
  ЧУЖОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ФОТОСПРАВИ
 3. Валігура Г. А.
  КАУЗАЛЬНІ ВІДНОШЕННЯ В РЕЧЕННЯХ З ІЛОКУТИВНИМИ ДІЄСЛОВАМИ
 4. Ворона І. І.
  ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 5. Дедусь А. В.
  ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО ОЧІЛЬНИКА НАЦІЇ У ДРАМІ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА «СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО»
 6. Ковальчук Л. А.
  ДОРОГА ДО МОЛОДОЇ У ВЕСІЛЬНИХ ПІСНЯХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ
 7. Косюк Н. М.
  ОНІРИЗМ У ПРОЗІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО («ДИВНА ПРИГОДА», «ВИРИВКИ З МЕМУАРІВОДНОГО СТАРОГО ГРІХОВОДИ»)
 8. Крупеньова Т. І., Сіренко А. О.
  ОКАЗІОНАЛЬНІ АНТРОПОНІМИ У ТВОРАХ ВАСИЛЯ КОЖЕЛЯНКА
 9. Лазірко Н. О.
  ТВОРЧА ПОСТАТЬ ДЖЕКА ЛОНДОНА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ ОЦІНЦІ ЮРІЯ КЛЕНА
 10. Макович Х. Я.
  ЗАСВОЄННЯ БІБЛІЙНИХ АФОРИЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ(НА МАТЕРІАЛІ ГОМІЛІЙНИХ ТЕКСТІВ XVI – XVII СТ.)
 11. Маркова О. І.
  МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ «ПАТРІОТИЗМ – ГРА» І «ПАТРІОТИЗМ – ЛЮБОВ»ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ПАТРІОТИЗМ
 12. Михалевич І. Ю.
  СЕМАНТИКА ТВАРИННИХ ОБРАЗІВ У ЖІНОЧИХ ПІСНЯХ УКРАЇНЦІВ, БІЛОРУСІВ І РОСІЯНВ ЕСТЕТИЧНО-ГОСПОДАРСЬКОМУ АСПЕКТІ
 13. Роїк О. Ю.
  МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ ПРАВОПИСНО-ПУНКТУАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІСТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
 14. Рула Н. В.
  СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИЧНИХ ПРАЦЯХКІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ
 15. Солецький О. М.
  ЕМБЛЕМАТИЧНИЙ СЕМІОЗИС І МАГІЯ (СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ)
 16. Шарова Т. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ПРАВДИ У ТВОРАХ К. ГОРДІЄНКА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Мамедова Ш. Н.
  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВКУС И ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ
 2. Паровай О. А., Андрієць М. А.
  ФЕНОМЕН МІСТИЧНОГО У ПРОЗІ ЦАНЬ СЮЕ
 3. Султанова Х. Г.
  ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ В ТВОРЧЕСТВЕ МУХЙИ ГЮЛЬШАНИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Игина З. А.
  ТОПИКА ГОТИЧЕСКОГО НАРРАТИВА В АСПЕКТЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ
 2. Павлюх Н. М.
  ПРОБЛЕМА ЧИТАЧА В ТРАКТАТАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РОМАНТИКІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
 3. Yudkin-Ripun I. N.
  THE SYNTAX OF A SCIPT’S SCORE

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Савчук Н. М.
  НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СКЛАДОВА МОТИВАЦІЇ СЛІВ-РЕАЛІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 2. Святченко В. В.
  МОВА ЯК СИСТЕМА В ІСТОРИКО-ФОНЕТИЧНИХ СТУДІЯХ О. О. ПОТЕБНІ
 3. Семикрас Т. І.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 4. Храбан Т. Е.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АСИМЕТРІЇ ВНУТРІШНЬОГО СТРУКТУРУВАННЯПАРНИХ ГЕНДЕРНИХ КАТЕГОРІЙ У ХУДОЖНЬОМУ Й ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСАХ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Аладько Д. О.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМВ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 2. Доля А. Ф., Балєва А. О.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЙМЕНУВАНЬ ВОДНИХ РОСЛИН(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
 3. Nagaitseva N. I., Romanov Yu. O.
  PREPOSITION AS A GRAMMATICAL MARKER OF LANGUAGE PECULIARITIES
 4. Петров О. О.
  «АКСІОЛОГІЧНІ ТЕРЕЗИ» ЯК ПОКАЗНИК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙУ СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ
 5. Піскунов О. В., Тищенко К. А.
  ФОНЕТИЧНИЙ ЗАКОН І АНАЛОГІЯ В РОЗВІДКАХ УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ